تعمیرات

تعمیرات تخصصی

تعمبرات تخصصی انواع بردهای الکترونیک

الکترونیک

  • انواع مانیتور و HMI
  • مانیتور شاول TEREX
  • ECM شاول TEREX
  • تست الکتریکال