راه اندازی دریل OMZ چادرملو

دریل OMZ

تعمیر و راه اندازی دریل OMZ در معدن چادرملو

راه اندازی دریل OMZ

  • چادرملو
  • دریل واگن