پروژه تست برد (MBC-01) دامپ تراک بلاز A7

ساخت برد A7

مهندسی معکوس برد A7  دامپ تراک بلاز  (MBC-01)

مراحل اجرا

  • تعمیرات
  • دیکد کردن آی سی
  • باز طراحی
  • تست