A1 BELAZ

با عنایت پروردگار متعال ، متخصصان شرکت فراز الکترونیک موفق به ساخت و بومی سازی برد  A1 دامپ تراک بلاز  شدند.

با توجه به نیاز نیاز داخل و خروج بی رویه ارز  بر آن شدیم تا با استفاده از توانمندی نیروهای فنی شرکت نمونه بومی این برد را تولید کنیم.

مزایای این دستگاه:

1-قیمتی بسیار پایین تر از نمونه خارجی

2-دارای  گارانتی

3- در دسترس بودن جهت خدمات

4- به گردش در آمدن چرخ صنعت داخلی

نمونه ای از عکسهای برد A1

 

نمونه بومی سازی شده برد A1 

 

 

 

افکار خود را به اشتراک گذارید