چشم انداز

چشم انداز شرکت فراز الکترونیک

فلسفه وجودی:

«سهيم شدن در ارتقاي كيفيت زندگي مردم از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت الكترونيك »

مــأمـوریت:

ما بر آنیم با اتكاي بر فناوري و فرآيندهاي سرآمد و ارائه محصولات به‌روز، كارآمد و قابل‌اطمینان، در بهبود كيفيت زندگي مردم از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت الكترونيك، سهيم گرديم.

چشم‌انداز:

بزرگترين تأمین‌کننده صنعت الكترونيك كشور

افکار خود را به اشتراک گذارید