َ(A7 BELAZ ، (MBC-01

طراحی و بومی سازی MBC-01 یا A7  دامپ تراک بلاز 

با عنایت پروردگار متعال ، متخصصان شرکت فراز الکترونیک موفق به ساخت و بومی سازی A7 دامپ تراک بلاز  شدند.

با توجه به نیاز نیاز داخل و خروج بی رویه ارز  بر آن شدیم تا با استفاده از توانمندی نیروهای فنی شرکت نمونه بومی این برد را تولید کنیم.

مزایای این دستگاه:

1-قیمتی بسیار پایین تر از نمونه خارجی

2-دارای  گارانتی

3- در دسترس بودن جهت خدمات

4- به گردش در آمدن چرخ صنعت داخلی

افکار خود را به اشتراک گذارید